Titik

Bermula pada tahun 2009, ketika saya mencoba untuk backpacker ke Jogja menggunakan kereta ekonomi. Awalnya saya agak merasa takut, apalagi kereta ekonomi semasa itu masih belum teratur. Jumlah orang yang tidak manusiawi, para… Continue reading